Vennootschaps-belasting

Jaarlijks verzorgen wij voor uw onderneming de verplichte aangifte vennoot-schapsbelasting. Wij vertalen uw jaarrekening naar een adequate fiscale positie, rekening houdend met de diverse fiscale faciliteiten.

Uw fiscale positie wordt uitgewerkt in een overzichtelijk rapport dat met u wordt besproken. U heeft hierbij in een oogopslag in beeld hoeveel belasting er afgedragen dient te worden. Tevens biedt het rapport een uitgangspunt voor een optimale fiscale planning, waarbij wij desgewenst voor u externe expertise inroepen.

Uw aangifte wordt middels het Elsevier aangifteprogramma opgesteld en electronisch ingediend bij de Belastingdienst.

Lid van  NOAB
© 2010 Koehorst Adviesgroep

Koehorst
Adviesgroep

Eurowerft 18A
7591 DG Denekamp
Tel: (0541) 35 29 43
Fax: (0541) 35 42 97
KvK: 06075607
Route

Nevenvestigingen
(op afspraak):

De Bleek 3
7591 BX Denekamp
Route

Leeuwebek 5
7483 AS Haaksbergen
Route