Audit services

De voorbereiding van de jaarlijkse accountantscontrole is vaak tijdrovend en vraagt veel deskundigheid. Onze audit service zorgt ervoor dat het controledossier voor de externe accountant tijdig gereed is, zodat de controle efficiënter en effectiever kan plaatsvinden.

De audit service kan onder andere bestaan uit het maken van specificaties voor het balansdossier, het ontwerpen van consolidation packages, het uitvoeren van consolidaties en het opstellen van jaarrekeningen. Daarnaast zijn er de meer op procedures gerichte werkzaamheden, zoals het inventariseren van risico's en het ontwerpen van beheersingsmaatregelen.

Lid van  NOAB
© 2010 Koehorst Adviesgroep

Koehorst
Adviesgroep

Eurowerft 18A
7591 DG Denekamp
Tel: (0541) 35 29 43
Fax: (0541) 35 42 97
KvK: 06075607
Route

Nevenvestigingen
(op afspraak):

De Bleek 3
7591 BX Denekamp
Route

Leeuwebek 5
7483 AS Haaksbergen
Route