Financial reporting

Onder financial reporting verstaan wij het maken van de jaarrekening van een onderneming, zonder dat wij inhoudelijk naar de cijfers kijken.

Vaak maakt de controlerend accountant tevens de jaarrekening. Hieraan hangt in het algemeen een stevige prijskaart. Door het opstellen van de jaarrekening aan ons uit te besteden, kunt u een aanzienlijke besparing realiseren. Wij stellen de jaarrekening op met behulp van professionele verslaggevingssoftware en zorgen dat de jaarrekening voldoet aan alle wettelijke vereisten en overige regelgeving.

Voor onze diensten op het gebied van accountantsklaar maken van uw jaarrekeningdossiers verwijzen wij u graag naar "Audit services".

Lid van  NOAB
© 2010 Koehorst Adviesgroep

Koehorst
Adviesgroep

Eurowerft 18A
7591 DG Denekamp
Tel: (0541) 35 29 43
Fax: (0541) 35 42 97
KvK: 06075607
Route

Nevenvestigingen
(op afspraak):

De Bleek 3
7591 BX Denekamp
Route

Leeuwebek 5
7483 AS Haaksbergen
Route