Wet Poortwachter

Voor werkgevers die slechts af en toe met ziekte van medewerkers te maken hebben, is het onmogelijk om wijs te worden uit het woud van regels en wetgeving op het gebied van WIA, WAO, WAJONG, re-integratie enzovoorts. Afhankelijk van de manier waarop uw ziekteverzuim(begeleiding) is geregeld, bijvoorbeeld wel of niet via een arbodienst, en op welk gebied u ondersteuning wenst, kunnen wij u onderstaande diensten aanbieden: 

  • Begeleiden van zieke medewerkers;
  • Ondersteunen van werkgevers van zieke medewerkers;
  • Casemanagement (Wet Poortwachter)
  • Advies op het gebied van wet- en regelgeving
Lid van  NOAB
© 2010 Koehorst Adviesgroep

Koehorst
Adviesgroep

Eurowerft 18A
7591 DG Denekamp
Tel: (0541) 35 29 43
Fax: (0541) 35 42 97
KvK: 06075607
Route

Nevenvestigingen
(op afspraak):

De Bleek 3
7591 BX Denekamp
Route

Leeuwebek 5
7483 AS Haaksbergen
Route